Board Positions

Het werven van adviesraden en raden van commissarissen voor scale-ups, familiebedrijven en middelgrote (beursgenoteerde) bedrijven

De diversiteit aan advies- en toezichtsraden is net zo groot als het organisatielandschap. Middelgrote (familie)ondernemingen met verschillende advies- of toezichtorganen staan tegenover beursgenoteerde ondernemingen met sterk gereguleerde raden van commissarissen. Een nieuw in te richten scale-up board, met zowel onafhankelijke als VC vertegenwoordigende bestuursleden, kent een andere bestuursdynamiek dan een Joint Venture board. In de praktijk zijn er grote verschillen in de samenstelling  van raden van advies en  commissarissen:

Eigenaren van middelgrote (familie)bedrijven hebben veel speelruimte bij het opzetten van hun adviesraden. Om lange termijn uitdagingen van de onderneming het hoofd te bieden en te voldoen aan de individuele behoeften van de aandeelhouders- en de familiestructuur, moeten er op maat gemaakte afspraken worden gemaakt met respect voor de geschiedenis en cultuur van het bedrijf.

Corporate governance van vennootschappen richt zich daarentegen op voortdurend veranderende kwaliteitsnormen en belangen van stakeholders. De samenstelling en het functioneren van de toezichthoudende organen trekken steeds meer publieke aandacht en vragen om professionalisering van het toezicht.

Voor een scale-up board kunnen het risicoprofiel en reputatierisico een rol gaan spelen. Belangrijk voor het bestuurslid is het begrijpen van de typische dynamiek rondom een scale-up zoals de financiële situatie en het financieringsritme, wendbaarheid en vereiste snelheid, groeivoor EBIT, vervanging van leiderschap/oprichters, technologische innovatie, nieuwe manier van werken en nog veel meer. Aan de andere kant mag een scale-up  meer verwachten van zijn commissarissen op het gebied van begeleiding, coaching, branche kennis, netwerken enzovoort.

Alleen met een goed begrip van de onderneming, het bestuursmodel en de eisen van de aandeelhouders kunnen de juiste leden van de adviesraad worden geworven. Altijd rekening houdend met de complementaire competenties van de bestuursleden en de (niet alleen gender) diversiteit om een optimale bestuursdynamiek te creëren.

Hans Jonkers

De selectie van geschikte kandidaten voor de samenstelling van de raad van commissarissen vereist een hoge mate van sensitiviteit en professionaliteit, zeker als het gaat om diversiteitsaspecten die specifiek passen bij de eigenbeheersingsomgeving van de onderneming. Hier ondersteunt de Board Positions Practice Group u met oplossingen op maat.

Klaas Bovenhuis