Startup – Scaleup

Startup – Scaleup

Wij hebben een passie voor Startups/Scaleups vanwege hun creatieve en inspirerende ideeën, geavanceerde technologie, agile manier van werken, ondernemersgeest, snelheid, onbeperkte ambitie, maatschappelijke betrokkenheid en duurzame instelling. En last but not least, vanwege hun enthousiasme, de geïndividualiseerde gemeenschappen die ze vaak zijn net zoals Kienbaum, en de toekomst die ze proberen vorm te geven!

We zijn ons ervan bewust dat de meeste Startups/ Scaleups niet ruim bij kas zitten. Daarom kunnen we in sommige gevallen een gereduceerde service fee aanbieden in ruil voor Advisor Equity.