Board Services

Het beheersen van de oprichting, beloning en werking van toezichthoudende organen.

Corporate governance is aan het veranderen door de opkomst van nieuwe kwaliteitsnormen voor de raad van advies, commissarissen en bestuur. Een groter publiek bewustzijn vraagt om een actievere houding vanuit de advies- en toezichtorganen, waardoor het selecteren en functioneren van raden van commissarissen nog essentieler is geworden.

De selectie van geschikte bestuurskandidaten vereist veel gevoeligheid en professionaliteit . Wij ondersteunen u bij het aangaan van diversiteitsgerelateerde uitdagingen door kwalificatieprofielen op te stellen die specifiek zijn afgestemd op de unieke organisatiecultuur van uw bedrijf. Om het werk van de raad van commissarissen te framen binnen een passende beloningsstructuur, stellen we uitgebreide individuele analyses en expert benchmarking rapportages op.

Onze adviesdiensten variëren van executive search voor Executive en Non-Executive bestuursleden, ondersteunende zelfevaluaties, expert benchmarking rapportages voor topmanagement tot het ontwerpen van compensatiesystemen voor rvc, adviesraad en verschillende stadia van een carrière. Met compensatietools zoals onze online compensatiedatabase, de Board Remuneration Analyzer – een tool voor het analyseren van bestuurscompensatie – of het compensatieportaal voor het opvragen van marktgegevens en bestuursonderzoeken, bieden wij uw organisatie extra voordelen.

Onze corporate governance experts ondersteunen en adviseren u bij de vorming van adviesgroepen en het zoeken naar geschikte kandidaten voor uw raad van commissarissen. Wij adviseren u over alle vragen rondom de beloning van directies, besturen en management.

Board Design voor scaleups en middelgrote (familie)bedrijven
Een nieuw te ontwerpen bestuurstructuur vereist een grondige aanpak om de lange lijst van benodigde eisen en competenties te bepalen en om ervoor te zorgen dat het hele pakket bij elkaar komt in de individuele profielen van de nieuw aan te stellen bestuursleden.

Een Scaleup bestuur met zelfstandige en VC-vertegenwoordigende bestuursleden of een Joint Venture bestuur met zelfstandige en afhankelijke vertegenwoordigers hebben beiden een verschillende bestuursdynamiek. Voor een Scaleup bestuur komt het risicoprofiel en reputatierisico erbij kijken. Om op de juiste manier te functioneren als Scaleup bestuurder is het essentieel om de dynamiek binnen een Scaleup te begrijpen. De financiële situatie, het financieringsritme, de wendbaarheid en snelheid, groei staat boven EBIT, het vervangen van leiderschap of oprichters, technologische innovatie; het zijn allemaal aspecten die bijdragen aan de bijzondere dynamiek binnen zowel het bedrijf als het bestuur. Aan de andere kant zal van de RvC meer verwacht worden op het gebied van begeleiding, coaching, kennis van de industrie en van het netwerk.

Eigenaren van middelgrote (familie)bedrijven hebben relatief veel speelruimte bij het opzetten van hun adviesraden. Echter is het essentieel om het snijvlak te vinden tussen de langetermijndoelen van de organisatie, de individuale behoeften van de de aandeelhouders/familieleden en het respecteren van de geschiedenis en de cultuur van het bedrijf. Ons team heeft uitgebreide ervaring met het faciliteren voor, en optimaliseren van, adviesraden en kunnen u hierbij ondersteunen.

Eigenaren van middelgrote familiebedrijven beschikken over de nodige flexibiliteit bij het inrichten van hun adviesorganen. Desondanks is het verstandig om deze – met het oog op succes voor de lange termijn – af te stemmen op de specifieke zakelijke uitdagingen en op de unieke aandeelhouders-familiestructuur. Ons team – met jarenlange ervaring hierin – kan dit proces ondersteunen en vereenvoudigen.